หน้าแรก ลูกค้าของเรา สมาชิก เว็บบอร์ด ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา กิจกรรม
รายการสินค้า
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register          บริษัท โกลบอลลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้เปิดดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ประกอบและจำหน่ายสายสัญญาณที่ใช้ในงานด้านการ สื่อสารและคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเข้าสู่ตลาดใน ประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยที่มี การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


          ในปัจจุบันด้วยศักยภาพในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จึงได้มีการเพิ่มสายธุรกิจในส่วนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางด้าน ICT ทุกชนิดทุกประเภทโดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการแข่งขันในด้านคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์มากว่าด้านราคา โดยผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนิการจัดหาให้กับทางคู่ค้านั้น สามารถมั่นใจได้ในด้านของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ในตลาด ICT มากกว่า 10 ปี


           บริษัท โกลบอลลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ โดยการร่วมทุนระหว่างประเทศ เพื่อให้มีศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง มีมาตรฐานรองรับ และยังสามารถแข่งขันในด้านราคา ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจจนได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้จัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน อุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ในด้านของคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีในราคาที่เหมาะสม

           บริษัทฯ ยึดมั่นปณิธานในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของคู่ค้า โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคู่ค้าขององค์กร


© 2023 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com