หน้าแรก ลูกค้าของเรา สมาชิก เว็บบอร์ด ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา กิจกรรม
รายการสินค้า
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register

One Color Outdoor


ONE COLOR

เป็นป้ายแสดงข้อความการประชาสัมพันธ์ หรือข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร(Indoor & Outdoor)

สามารถส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือ Keyboard แสดงสีได้ทั้ง 1 สี และ 3 สี ปัจจุบันมีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย

LED Moving Sign Board Outdoor

คุณสมบัติของป้ายไฟวิ่งภายนอกอาคาร

1. สามารถแสดงรูปแบบของการวิ่งของตัวอักษรได้ไม่น้อยกว่า 50 รูปแบบ

2. มี Font มาตรฐาน 50 Font

3. รูปภาพที่มีในเครื่อง 50 รูปภาพ

4. รูปภาพที่ผู้ใช้สร้างเองได้ 50 รูปภาพ ***

5. ปรับความเร็วได้ 9 ระดับ

6. แสดงภาพนิ่งได้ 9 ระดับ

7. สามารถแสดงลูกเล่นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวได้

8. สามารถ Load ลูกเล่นที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้จาก

Software VMS-SIMS123

9. เก็บข้อความในการแสดงผลได้สูงสุด 256 File, File ละ 256 บรรทัด,

บรรทัดละ 256 ตัวอักษร ขนาดของ หน่วยความจำ 16,777,216 ตัวอักษร ***

10. ตั้งเวลาแสดงข้อความล่างหน้าได้ 5 แฟ้ม

11. สามารถแสดง วัน/เวลาได้

12. สามารถแสดงอุณหภูมิได้ (Option)

13. ควบคุมด้วย Microcontroller 32 bit ***

14. ตั้งเวลาเปิด-ปิดป้ายไฟได้ 5 เวลา

15. ตั้งวันหยุดและวันหยุดพิเศษได้ 20 วัน

16. เก็บข้อมูลด้วย Compact flash ขนาด 256 MByte ***

17. ควบคุมการส่งข้อมูลด้วยโปรแกรม PC-REMOTE (VMS-SIMS123)

18. การสื่อสารระหว่าง PC-REMOTE กับป้ายแสดงผล มี 4 แบบดังนี้

18.1 RS-232

18.2 TCP/IP (Option)

18.3 RS-422 (Option)

18.4 RS-485 (Option)

19. ระบบไฟฟ้า 220VAC/50Hz/25A© 2024 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com